Dzialalnosc gospodarcza zawieszenie

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w małych obiektach, jak również w długich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o określonym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref naturalnych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest utworzone w organizacji modułów i powszechnie wykorzystywane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest każdym ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i budowę biegnąca zgodnie z jej charakterem. Oznaczenia na nowoczesnych odsłonach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osoba wybiera się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie wyróżnia się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są potrzebne we jakichś obiektach użyteczności publicznej, i końcem ich instalacji jest skierowanie służących do bezpiecznego pójścia w wypadku ewakuacji. Z obecnego względu powinny być dobrze widoczne, dlatego w świetle ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest delikatny pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary też duża sprawność, duża odporność tudzież wielka liczba luminacji.