Elektrozawor przeciwpozarowy

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest daniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym tymże strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w przestrzeni aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną wartość to trwa otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich zaczęciem do grona stosowane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony.Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo może być wdrażana w osobnych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat.Przyznaje się kilka różnych typów urządzeń, jakie potrafią być wykorzystywane w kierunku bezpłomieniowego odpowietrzania. Są ostatnie w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający.Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma za zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu.Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest pomoc systemów przed skutkami wybuchu, która jest w odległości odciążenia wybuchu. Widzi on wykorzystanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie pewno żyć z powodzeniem zastosowane także w takich insolacjach, w jakich powstaje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w zakresie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Zapewne istnieć zagospodarowany w sferze sanitarnej i w toku sterylizacji. Danie pewno być czyszczone metodą SIP/CIP