Kasa fiskalna euro 50te mini

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w jakiej zajmują kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo dużo wymogów. Jednym z nich stanowi obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez pewny w podobnym rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na zasadzie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z którym kopie paragonów fiskalny trzeba było odkładać przez okres dwóch lat. Zacząwszy od początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i został przedłużony na czas lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach finansowych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. I muszą pamiętać także o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przestrzegać aż do roku 2018, ze powodu na ostatnie, że okres pięcioletni liczony istnieje z końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku.Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych jest czas pięciu lat? Przede wszystkim ze względu na ostatnie, iż czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat.Stoi wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez naprawdę duży okres jest niezbędne. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni czas jest stanowienie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej część cena i stawki podatkowe.Na uwagę jednak zasługuje fakt, że pomimo że ustawodawca wskazał określony termin do archiwizowania kopii rolek z paragonami finansowymi zatem nie wskazał sytuacje w której winnym być one trzymane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w postaci papierowej.  Kasy ważniejsze z rozbudowanym modułem są okazję archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy dodatkowo pamiętać, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden twórz nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.