Modul program keluarga sakinah

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów robiących w oparciu o tą jedyną bazę danych. W relacje od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program robi w tle sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa oraz w kategorii on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy.

http://krajalice-pol.pl/post/rozdrabniarka-do-owocow.html

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana. W trakcie instalacji należy nauczyć się z kolejnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu multimedialnego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany stanowi dla maluchów i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z różnymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Kupi na:- ewidencjonowanie pracowników,- rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,- kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy,- rozliczanie umów,- rozliczanie nieobecności powiązanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu urodzenia dziecka,- podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego,- rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami,- naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,- generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów,- sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,- archiwizację formularzy kadrowych,- rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.Moduł kadry natomiast płace posiada następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Ważna go zintegrować z systemem Comarch ERP XL, z organizmem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do organizmu Optima pozwoli na pewną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z planem Płatnik, co umożliwia na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.