Pospiech bremen

Ogień jest mocno niszczycielską siłą. Jak na indywidualnej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów podaje się różne środki gaśnicze. Najciekawszym jest oczywiście woda. A nie w jakimkolwiek przykładzie można się nią służyć. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków.Mniej znanym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i przeciwdziałania jego rozkładania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród tego, że można ją traktować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie przedstawia to, iż nie ważna spośród niej podejmować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest aktywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach dostarczających do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych.Proces gaszenia parą polega na kierowaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę podaje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. I w niniejszych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.