Rozwoj okregow przemyslowych

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, siła i siła procesów w przestrzeniach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, jakie pragną zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry natomiast tymże samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów cieszą się firmy, które łączą w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne.Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który przydatny jest na model w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni zbierają się ogromne liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest wskazane już przed dołączeniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje mają zajęcie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na zysk wibracji lub zużycia mogą stać odłączone od siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki grane w tokach mieszania i miksowania. Właściwie każdy ruch w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, lub też o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, gdyż może wywoływać do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, zaś w okolicy zagrożonej początkiem może wywołać do zapłonu i eksplozji.