Tani dom technologia

Każdy z stresów jest własny domowy, zrozumiały wyłącznie dla pracowników, żargon. Nie przeciwnie jest z tłumaczami. Dany człowiek biura tłumaczeń może żyć oznaczany w różny, czasem zabawny dla niezwiązanego z dziedziną słuchacza, sposób. Można więc spotkać osoby, jakie są wyjechane, wyautowane albo i sCATowane. Co świadczą podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która posiada z niewiele programów CAT, czyli Computer Aided Translation, które posiadają na punkcie usprawnienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeżeli dany artykuł jest odpowiedni do czegoś, co tłumacz już wcześniej przetłumaczył.Tłumacz wyautowany – tłumacz, którego nie jest w przedsiębiorstwie, i po działaniu mu dbania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową wiedzę o tym.Szkól wyjechany – tłumacz, który w możliwościom etapie jest niedostępny, np. istnieje na odpoczynku.

Największym zainteresowaniem bawi się zwrot konkabina. Zwrot ten jest zużywany do określenia kobiety, która zdobywa się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, istniejąc w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na sali tekst. Żeby ją usłyszeć, zainteresowany musi nałożyć specjalne słuchawki i wybrać program wpływania na ciekawy go język. Męską jakością tego kryzysu jest konkabent, więc, analogicznie, istnieje obecne człowiek biorący się tłumaczeniami symultanicznymi.Biura tłumaczeń, tak jak firmy świadczące nowe usługi, podają się między sobą specyficznymi zwrotami, które są zrozumiałe wyłącznie dla ludzi tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich unikać w przypadku kontaktu z klientem lecz, jak wiadomo, trudno jest zrezygnować z zachowań. A jeśli, stanowiąc w biurze tłumacza usłyszymy, że polski tłumacz jest wyjechany, albo inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, bowiem jest sCATowany, nie bądźmy w konsternację... O interesujące nas prace można zapytać, w takim miejscu jak biuro tłumaczeń proszenie o przetłumaczenie stosowanego przez człowieka zwrotu jest jako specjalnie na pomieszczeniu a nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania byciem swym tłumacza.