Zarzadzanie firma w sytuacjach kryzysowych

Symfonia Sage to połączony pakiet, który pomaga panowanie w słabych oraz niewielkich firmach. System ten kompleksowo wspomaga zarządzanie codzienną pracą przedsiębiorstwa, zwłaszcza w dziale ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych. Gwarantuje tym samym uzyskanie dokładnych informacji, które są istotne przy podejmowaniu decyzji.

Oprogramowanie wspomaga działanie marki w obszarach finansowo - księgowych, kadrowo - płacowych i sprzedażowych. Stanowi obecne sposób bardzo podatny, dający możliwość modyfikacji podstawowych ustawień (np. działów firmy, planu kont id. i stworzenia swoich dokumentów, zdjęć i raportów. Idzie na to wewnętrzny język raportów. Dzięki programowi możliwe jest wykonywanie ewidencji wielowalutowej.Program jest modułem bardzo zautomatyzowanym - wszystkie raporty i złożenia produkowane są praktycznie przy pomocy jednego klawisza. Informacje też w przystępny sposób można przenieść do programu Finanse i Księgowość. Wpada w istotnym stanie na uzdrowienie i przyspieszenie pracy, wprowadzone raz informacje goszczą w nim napisane i można je później wielokrotnie wykorzystać.Program ten pomaga również dotarcie do wszelkich potrzebnych informacji - posiada rozbudowaną opcję filtrowania, sortowania podstawy danych. Rozwinięta sprawozdawczość pozwoli na bliską ocenę sytuacji gospodarczej firmy. Nie bez miejsca jest prostota działania. Przygotowany zwłaszcza dla klientów podręcznik w przejrzysty sposób tłumaczy prawdy jego grania, dodatkowo wbudowano w magazyn dział pomocy, którym można posłużyć się w wolnym momencie. Program zapewnia pełne bezpieczeństwo pracy - kontroluje poprawność działań, chronologię i przypomina często o potrzebie wykonania kopii. Nie planuje nadziei, aby do bazy danych dotarły osoby niepowołane także do tego nieuprawnione. Możliwe jest wtedy dzięki specjalnemu systemowi haseł.Warto także wspomnieć, iż Symfonia Sage jest elementem nieustannie aktualizowanym i ustawianym w kwestię nowych przepisów (użytkownicy otrzymują automatyczne aktualizacje.