Zasady bezpieczenstwa fajerwerki

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible. Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, jakie muszą dokonać produkty dawane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie wszystkie urządzenia przygotowane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać współpraca z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą regułę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego produktu ważny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w sektorze. Głównie służą do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi dokładne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić też zawarte będące informacje: grupa i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków dużego przedsiębiorstwa i uczyć na wielkość jego danych efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w zestawieniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.